(onze) werking

Alle activiteiten hebben als doel ELKE mens erkenning en waardering te geven, groepsgevoel en verantwoordelijkheid te stimuleren en zelfrespect te verhogen.

Je welkom voelen, mogen zijn wie je bent, samen dingen kunnen beleven… dat alles is zo belangrijk om je goed te voelen in je vel. Pas dan kunnen talenten ontplooien en kan je als mens tot ontplooiing komen!

Wat bieden wij aan:

Als vrijwilligersorganisatie kunnen we veel, maar lang niet alles. Daarom werken we samen met heel veel organisaties, instanties, verenigingen... (al dan niet professioneel). Ons netwerk is heel uitgebreid, wat er voor zorgt dat heel veel hulpvragen kunnen beantwoord worden. Alleen door samen op weg te gaan, kunnen mensen iets voor elkaar betekenen.

We nodigen mensen graag uit om hun vraag aan ons te stellen, zodat wij mee op weg kunnen gaan. Juridisch advies kunnen wij echter niet geven. Wie dergelijke vragen heeft, kan voor gratis eerstelijns advies terecht bij de Commissie Juridische Bijstand. Voor adressen en contactgegevens, zie: https://cjb-gent.be/contact.

Wie niet goed in zijn vel zit, of bezorgd is om het (mentale) welzijn van iemand in zijn/haar omgeving, kan bij ons zijn/haar verhaal doen. Voor professionele hulp verwijzen we graag heel gericht door. Ook hiervoor gaan we te rade bij ons netwerk, of op www.kzitermee.be. Want samen kunnen we meer!