(onze) werking

Alle activiteiten hebben als doel ELKE mens erkenning en waardering te geven, groepsgevoel en verantwoordelijkheid te stimuleren en zelfrespect te verhogen.

Je welkom voelen, mogen zijn wie je bent, samen dingen kunnen beleven… dat alles is zo belangrijk om je goed te voelen in je vel. Pas dan kunnen talenten ontplooien en kan je als mens tot ontplooiing komen!

Wat bieden wij aan: