Pedagogische zorg

Het Tandemproject : Dit zijn georganiseerde tafelgesprekken onder begeleiding van een vrijwilliger met armoede en een vrijwilliger zonder armoede.

Hun getuigenis heeft als doel verenigingen/ scholen/ eerstelijnswerkers… bewust te maken van hoe mensen in armoede terecht komen, hoe zij dit zelf beleven en hoe zij veerkracht ontwikkelen om uit hun kwetsbare situatie te geraken.

Nadien stellen wij vast hoe ingrijpend de getuigenissen overkomen bij de toehoorders en hoe dit leidt tot concrete acties om sociale uitsluiting te verminderen of te voorkomen.

Samenwerking met andere diensten : door samen te werken met het Huis van het Kind, met de Katrol (dienst huiswerkbegeleiding), Drugpunt, Kind en Gezin, het Jeugd Rode Kruis, jeugdverenigingen, de bibliotheek... worden laagdrempelige kansen gecreëerd om deel te nemen aan het maatschappelijk leven